Khách hàng
CÔNG TY CP DƯỢC THÚ Y DUY KHÁNH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5701654391, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VIỆC LÀM TUẤN VŨ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, số 5701654433, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH-XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ QUAWACO

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, số 5700100104-016, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG VÀ KINH DOANH THỦY HẢI SẢN NGA THUẬN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 TV trở lên, số 5701654384, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG VÀ KINH DOANH THỦY HẢI SẢN PHƯƠNG TRƯỜNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 TV trở lên, số 5701654419, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 TV trở lên, số 5701654426, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 2012.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH DUY ĐẠT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, số 5701653207, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 07 năm 2012.